UWV

uwv1De letters UWV staan voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Het instituut zorgt voor uitvoering van werknemersverzekeringen zoals WW, WIA en Wajong, maar ook voor arbeidsmarkt- en gegevensdienstverlening. Dat doet het UWV als zelfstandig bestuursorgaan in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Werk
Werkzoekenden kunnen terecht bij het UWV. Zij helpen mensen met het vinden van een baan en werken daarbij samen met gemeenten en private partijen. Niet alleen werknemers worden geholpen, ook werkgevers krijgen steun in het vinden van geschikt personeel. Wat voorheen het CWI (Centrum voor Werk en Inkomen) was, is nu UWV WERKbedrijf. Daar komt vraag en aanbod van werkgevers en werkzoekenden bij elkaar. De eerste vier maanden van 2012 vonden volgens het UWV mede dankzij hen 90.600 mensen een baan. Onder hen 16.000 jongeren, 27.600 45-plussers en 1.200 Wajongers.

Vacatures bij het UWV Werkbedrijf

Arbeidsgeschikt
Wat het UWV verder doet, is sociaal-medische beoordelingen verzorgen om te zien of klanten arbeidsgeschikt zijn en wat hun belastingsmogelijkheden zijn. Zij hebben daarvoor verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen in dienst. Dit valt onder hun divisie Sociaal-Medische Zaken (SMZ). In de eerste vier maanden stelden zij volgens het UWV een indicatie voor 26.700 mensen die een arbeidsongeschiktheidsuitkering aan hadden gevraagd.

Uitkering
uitkering
Het UWV verzorgt een uitkering als werken niet of niet direct mogelijk is. Hier zijn gemiddeld 1,2 miljoen mensen in Nederland met hun gezinnen van afhankelijk. Eind april 2012 kregen 292.100 mensen een WW-uitkering. Daarnaast verzorgde het UWV 220.000 Wajong-uitkeringen en 654.300 andere arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, waaronder WIA, WAO en WAZ.