UWV WERKbedrijf

logo-uwv_werkbedrijfSinds 1 januari 2009 is het Centraal voor Werk en Inkomen (CWI) omgedoopt in UWV WERKbedrijf. Dit naar aanleiding van een wijziging in de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen. Het CWI en UWV zijn samengegaan om onderlinge samenwerking te verbeteren en daarmee ook de dienstverlening aan werkgevers, werknemers en werkzoekenden.

Arbeidsbemiddeling
UWV WERKbedrijf zorgt voor arbeidsbemiddeling en re-integratie bij bedrijven. Het doel is om zoveel mogelijk mensen weer aan het werk te krijgen en dat doet het WERKbedrijf door samen te werken met gemeenten en uitzendbureaus. Dat wordt door de crisis en bezuinigingen op de re-integratiebudgetten en het uitvoeringsbudget steeds lastiger. Het is al fijn als een werkzoekende tegenwoordig aan een baan komt, een lease-auto van de zaak erbij zit er momenteel vaak niet in. Om op de veranderingen in te spelen zorgt UWV WERKbedrijf bijvoorbeeld voor online dienstverlening. Dat gaat sneller en is gemakkelijker voor klanten. Maar er zijn ook 30 regiovestigingen waar werkzoekenden en werkgevers terecht kunnen.

werkpleinWerkzoekende
Werkzoekenden kunnen terecht op de website. Daar is digitaal in te schrijven en daar kun je een uitkering aanvragen. Er is een cv aan te maken en een Werkmap, waarin klanten sollicitaties kunnen bijhouden en waarmee ze toegang hebben tot vacatures. Maar UWV WERKbedrijf is ook offline beschikbaar. Dan biedt het dienstverlening aan klanten zonder werk of zonder internet. Zij kunnen terecht bij zogenaamde Werkpleinen op dertig plaatsen in het land waar ze hulp en uitleg krijgen van werkcoaches en arbeidsdeskundigen.

Werkgever
Ook werkgevers krijgen ondersteuning. Samen met UWV WERKbedrijf kan een werkgever op zoek naar gekwalificeerd personeel. Persoonlijke dienstverlening is vooral gericht op werkgevers die vacatures aanbieden waar moeilijk mensen voor te vinden zijn en werkgevers die werkplekken tot stand willen brengen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook bieden werkgeversservicepunten ondersteuning in crisissituaties, zodat werkloosheid misschien te voorkomen is. Via één van de dertig regionale Werkpleinen kunnen werkgevers ook personeel van over de grens werven. Voor personeel buiten de Europese lidstaten moet een tewerkstellingsvergunning worden aangevraagd.