Aantrekkelijk uiterlijk en zelfvertrouwen belangrijk bij sollicitatie

MSN-©-Picture-Factory-Fotolia.com-71Naast werkervaring en een goede opleiding, speelt het uiterlijk een belangrijke rol bij het vinden van een nieuwe baan. Sollicitanten met een aantrekkelijk uiterlijk hebben 20 procent meer kans dat ze worden uitgenodigd voor een gesprek. Ze hebben meer kans op werk, ongeacht het niveau van een baan. Juist voor beroepen op laag niveau geldt vaak dat uiterlijk belangrijk gevonden wordt dan opleiding. Dit blijkt uit een onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau

Zelfvertrouwen is essentieel

Naast een goed uiterlijk is zelfvertrouwen essentieel voor een sollicitant. Iemand die weinig zelfvertrouwen uitstraalt wordt 2,2 tot 2,4 keer minder vaak uitgenodigd voor een tweede gesprek. Mannen zijn hierdoor in het voordeel op de arbeidsmarkt. Mannen hebben vaak meer zelfvertrouwen dan vrouwen. Ook voelen ze zich fitter en zijn ze meer tevreden met hun uiterlijk. Wel hebben mannen vaker overgewicht. Dit verkleint hun kansen op een baan enigszins.

Capabele en coöperatieve werknemers

Business_kleding_500x500_2De onderzoekers denken dat knappe en zelfverzekerde mensen vaker worden beschouwd als capabele en coöperatieve werknemers.

Ook wordt in het onderzoek duidelijk dat mensen met een lichamelijke beperking eerder worden afgewezen bij een sollicitatie. Het gaat hierbij vooral mensen met een spraakgebrek. Verder blijk dat langere mensen op de arbeidsmarkt meer succes hebben. Hoe hoger het functieniveau, hoe langer de lengte van de personen in die functies.

Genetisch bepaald

Voor een deel zijn zelfvertrouwen en uiterlijk genetisch bepaald. Toch kan een sollicitant werken aan bijvoorbeeld assertiviteit en zorgen voor correcte kleding en een verzorgd uiterlijk. Het SCP zegt dat sollicitanten met weinig zelfvertrouwen of een slordig uiterlijk hulp moeten krijgen om beter voor dag te komen.

Speak Your Mind

*